NERINGOS
SAVIVALDYBĖ
Spausdinti
 

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Taikos g. 2, LT-93123, Neringa, tel. (8 469) 52 665, faks. (8 469) 52 572. 
El. paštas meras@neringa.lt  administracija@neringa.lt  Juridinių asmenų registras, įstaigos kodas 188754378.


Prisijungimas gyventojams
Naujienų prenumerata
Įrašykite savo el.pašto adresą


 

Pradžia
Bendrasis planas
  
PROJEKTĄ BENDRAI FINANSUOJA EUROPOS SĄJUNGA
 

 

NERINGOS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 SPRENDIMAS

DĖL NERINGOS SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS IR JOS DALIŲ BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO

2012 m. rugsėjo 21 d. Nr. T1-164

Neringa

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290; 2011, Nr. 155-7354; Nr. 52-2504) 6 straipsnio 19 punktu ir 16 straipsnio 2 dalies 32 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617; 2010, Nr. 65-3195) 11 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo (Žin., 1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902; 2012,Nr. 53-2642) 13 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos pajūrio juostos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 73-3091; 2010, Nr. 65-3194) 5 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr.
D1-263 „Dėl Apskrities teritorijos bendrojo (generalinio) plano rengimo, Savivaldybės teritorijos bendrojo plano rengimo ir Miestų ir miestelių bendrųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr.83-3029; 2011, Nr. 37-1773) 52 punktu bei atsižvelgdama į Neringos savivaldybės Nuolatinės statybos komisijos2012 m. rugsėjo 7 d. kompleksinio derinimo protokolą Nr. 7, Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus2012 m. rugsėjo 10 d. Teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. TP1-1843 ir išanalizavusi pateiktą Neringos savivaldybės teritorijos ir jos dalių bendrąjį planą, Neringos savivaldybės taryba nusprendžia:

 

  1. patvirtinti Neringos savivaldybės teritorijos ir jos dalių bendrąjį planą (pridedamas);
  2. teritorijų planavimo dokumentai, pradėti rengti iki Neringos savivaldybės teritorijos ir jos dalių bendrojo plano patvirtinimo, atnaujinus planavimo sąlygas baigiami rengti ir tvirtinami teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos.

  

Savivaldybės meras                                 Antanas Vinkus

Neringos savivaldybės teritorijos ir jos dalių bendrojo plano, Nidos urbanistinės struktūros ir reglamentų dalies, 28 reglamentinės zonos, korektūra:

Bendrojo plano korektūros patvirtinimo sprendimas

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Bendrasis planas:

I tomas Bendroji naudojimo ir apsaugos sistema (704.6 kb)

II tomas Gyvenviečių teritorijų vystymas (854.8 kb)

Brėžiniai:

1a_Nidos urbanistinė struktūra ir reglamentai (19.2 Mb)

1b Nidos kultūros paveldo apsauga (2.9 Mb)

1c Nidos rekreacinė ir socialinė-ekonominė infratruktūra (2.5 Mb)

1d Nidos susisiekimo infrastruktūra (4.6 Mb)

1e Nidos inžinerinė infrastruktūra ir krantotvarka (3.4 Mb)

Nidos kultūros paveldo apsauga - reglamentai (3.0 Mb)

2a Juodkrantės urbanistinė struktūra ir reglamentai (1.1 Mb)

2b Juodkrantės kultūros paveldo apsauga (10.7 Mb)

2c Juodkrantės rekreacinė ir socialinė-ekonominė infrastruktūra (3.9 Mb)

2d Juodkrantės susisiekimo infrastruktūra (3.5 Mb)

2e Juodkrantės inžinerinė infrastruktūra ir krantotvarka (3.7 Mb)

Juodkrantės kultūros paveldo apsauga - reglamentai (2.6 Mb)

3a Preilos urbanistinė struktūra ir reglamentai (12.3 Mb)

3b Preilos kultūros paveldo apsauga (8.1 Mb)

3c Preilos rekreacinė ir socialinė-ekonominė infrastruktūra (3.2 Mb)

3d Preilos susisiekimo infrastruktūra (2.1 Mb)

3e Preilos inžinerinė infrastruktūra ir krantotvarka (11.2 Mb)

Preilos kultūros paveldo apsauga - reglamentai (2.8 Mb)

4a Pervalkos urbanistinė struktūra ir reglamentai (9.3 Mb)

4b Pervalkos kultūros paveldo apsauga (7.0 Mb)

4c Pervalkos rekreacinė ir socialinė-ekonominė infrastruktūra (2.3 Mb)

4d Pervalkos susisiekimo infrastruktūra (2.0 Mb)

4e Pervalkos inžinerinė infrastruktūra ir krantotvarka (7.9 Mb)

Pervalkos kultūros paveldo apsauga - reglamentai (2.5 Mb)

5a Alksnynės urbanistinė struktūra ir reglamentai (8.2 Mb)

5b Alksnynės kultūros paveldo apsauga (7.5 Mb)

5c Alksnynės rekreacinė ir susisiekimo infrastruktūra (2.5 Mb)

5d Alksnynės inžinerinė infrastruktūra ir krantotvarka (8.5 Mb)

Alksnynės kultūros paveldo apsauga - reglamentai (1021.0 kb)

Bendroji funkcinė erdvinė struktūra (14.3 Mb)

Bendroji inžinerinės infrastruktūros ir krantotvarkos sistema (1.8 Mb)

Bendroji kultūros paveldo tvarkymo ir apsaugos sistema (14.0 Mb)

Bendroji susisiekimo ir rekreacinės infrastruktūros sistema (12.3 Mb)


 

 

 


Paskutinis atnaujinimas: 2018-03-02 09:40:06
 

 

© Neringos savivaldybė
Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.